สรุปเนื้อหา+ตะลุยโจทย์ เคมี O-NET

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

26 บทเรียน

ดาวโหลดเอกสาร

เนื้อหา+ตะลุยโจทย์

O-Net เคมี (เนื้อหา)

O-Net เคมี (ตะลุยโจทย์)

1,600฿ 800฿ (สำหรับ 12 เดือน)