ตะลุยโจทย์ “เหนือว่า เก่ง คือ เก๋า”

  • หมวดหมู่ TURBO BOOST
  • ลงทะเบียนแล้ว 374

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

17 บทเรียน

เอกสารประกอบการเรียน

ฉบับที่ 1 ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ปี 2555
ฉบับที่ 2 ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ปี 2556
ฉบับที่ 3 ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ปี 2557
ฉบับที่ 4 ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ปี 2558
ฉบับที่ 5 ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ปี 2559
ฉบับที่ 6 ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ปี 2560
ฉบับที่ 7 ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ปี 2561
ฉบับที่ 8 ฟิสิกส์ วิชาสามัญ ปี 2562

ตะลุยโจทย์ “เหนือว่า เก่ง คือ เก๋า”

1,800฿ 1,000฿ (สำหรับ 12 เดือน)