สรุปเนื้อหา+ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ O-NET

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

19 บทเรียน

ดาวโหลดเอกสาร

เนื้อหา + ตะลุยโจทย์

O-Net ฟิสิกส์ (เนื้อหา)

O-Net ฟิสิกส์ (ตะลุยโจทย์)

1,600฿ 800฿ (สำหรับ 12 เดือน)