เตรียม แพทย์ เภสัช ทันตะ

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

786 บทเรียน

ดาวโหลดเอกสาร

— ตะลุยโจทย์เสริม ชีวะ
01 – วิชาฟิสิกส์ (เนื้อหา)
—เอกสาร ฟิสิกส์ ตะลุยโจทย์เสริม
02 – วิชาคณิตศาสตร์ (เนื้อหา)
03 – วิชาเคมี (เนื้อหา)
04 – วิชาชีวะ เนื้อหา (จัดส่ง)
05 – วิชาฟิสิกส์ ตะลุยโจทย์ (วิชาสามัญ)
06 – วิชาคณิตศาสตร์ ตะลุยโจทย์ (วิชาสามัญ)
07 – วิชาเคมี ตะลุยโจทย์ (วิชาสามัญ)
08 – วิชาชีวะ ตะลุยโจทย์ (วิชาสามัญ)
09 – วิชาฟิสิกส์ ตะลุยโจทย์ (PAT2)
10 – วิชาคณิตศาสตร์ ตะลุยโจทย์ (PAT1)
11- วิชาเคมี ตะลุยโจทย์ (PAT2)
12 – วิชาชีวะ ตะลุยโจทย์ (PAT2)
13 – วิชาภาษาอังกฤษ
14 – ความถนัดแพทย์
15 – Gat เชื่อมโยง
16 – วิชาภาษาไทย
17 – วิชาสังคม
18 – O-Net
19 – ดาราศาสตร์

01 – วิชาฟิสิกส์ (เนื้อหา)

02 – วิชาคณิตศาสตร์ (เนื้อหา)

03 – วิชาเคมี (เนื้อหา)

04 – วิชาชีวะ (เนื้อหา)

05 – วิชาฟิสิกส์ ตะลุยโจทย์ (วิชาสามัญ)

06 – วิชาคณิตศาสตร์ ตะลุยโจทย์ (วิชาสามัญ)

07 – วิชาเคมี ตะลุยโจทย์ (วิชาสามัญ)

08 – วิชาชีวะ ตะลุยโจทย์ (วิชาสามัญ)

09 – วิชาฟิสิกส์ ตะลุยโจทย์ (PAT2)

10 – วิชาคณิตศาสตร์ ตะลุยโจทย์ (PAT1)

11- วิชาเคมี ตะลุยโจทย์ (PAT2)

12 – วิชาชีวะ ตะลุยโจทย์ (PAT2)

13 – วิชาภาษาอังกฤษ

14 – ความถนัดแพทย์

15 – Gat เชื่อมโยง

16 – วิชาภาษาไทย

17 – วิชาสังคม

18 – O-Net คณิตศาสตร์ (เนื้อหา)

19 – O-Net คณิตศาสตร์ (ตะลุยโจทย์)

20 – O-Net ฟิสิกส์ (เนื้อหา)

21 – O-Net ฟิสิกส์ (ตะลุยโจทย์)

22 – O-Net เคมี (เนื้อหา)

23 – O-Net เคมี (ตะลุยโจทย์)

24 – O-Net ชีวะ (เนื้อหา)

25 – O-Net ชีวะ (ตะลุยโจทย์)

26 – ดาราศาสตร์

จาก: 6,900฿ (สำหรับ 6 เดือน)