คอร์สเตรียมเข้ามหาลัย

โปรโมชั่นสุดคุ้ม สรุุปเนื้อหา ตะลุยโจทย์ PAT และ วิชาสามัญ

ความถนัดแพทย์

รับรองผล 300 วัน เข้าแพทย์