ความถนัดแพทย์

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

38 บทเรียน

ดาวโหลดเอกสารประกอบการเรียน

เอกสาร 01 กสพท PART การคิดแบบมีวิจารณญาณ(เนื้อหา)
เอกสาร 02 กสพท PART จริยธรรมทางการแพทย์(เนื้อหา)
เอกสาร 03 กสพท PART เชื่อมโยง

01 บทนำ

02 PART เชาว์

03 PART จริยธรรม

04 PART เชื่อมโยง

3,000฿ 1,500฿ (สำหรับ 12 เดือน)