สรุปเนื้อหา “เหนือว่า เก่ง คือ เก๋า”

  • หมวดหมู่ TURBO BOOST
  • ลงทะเบียนแล้ว 376

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

48 บทเรียน

เอกสารประกอบการเรียน

เอกสารประกอบการเรียน บทที่ 02 การเคลื่อนที่เส้นตรง
เอกสารประกอบการเรียน บทที่ 03 มวล แแรง และกฏนิวตัน
เอกสารประกอบการเรียน บทที่ 04 สมดุลกล
เอกสารประกอบการเรียน บทที่ 05 สภาพยืดหยุ่น
เอกสารประกอบการเรียน บทที่ 06 งาน กำลังงาน พลังงาน
เอกสารประกอบการเรียน บทที่ 07 โมเมนตัมและการชน
เอกสารประกอบการเรียน บทที่ 08 โปรเจ็คไทล์
เอกสารประกอบการเรียน บทที่ 09 การเคลื่อนที่แบบวงกลม
เอกสารประกอบการเรียน บทที่ 10 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮามอร์นิกส์
เอกสารประกอบการเรียน บทที่ 11 การเคลื่อนที่แบบกลิ้ง
เอกสารประกอบการเรียน บทที่ 12 ปรากฏการณ์คลื่น
เอกสารประกอบการเรียน บทที่ 13 เสียงและการได้ยิน
เอกสารประกอบการเรียน บทที่ 14 แสงและการมองเห็น
เอกสารประกอบการเรียน บทที่ 15 ของเหลว ของไหล
เอกสารประกอบการเรียน บทที่ 16 ความร้อน
เอกสารประกอบการเรียน บทที่ 17 แก๊สและทฤษฏีจลน์
เอกสารประกอบการเรียน บทที่ 18 กฏข้อ 1 ของเทอร์โมไดนามิกส์
เอกสารประกอบการเรียน บทที่ 19 ไฟฟ้าสถิต
เอกสารประกอบการเรียน บทที่ 20 ไฟฟ้ากระแสตรง
เอกสารประกอบการเรียน บทที่ 21 แม่เหล็กไฟฟ้า
เอกสารประกอบการเรียน บทที่ 22 ไฟฟ้ากระแสสลับ
เอกสารประกอบการเรียน บทที่ 23 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
เอกสารประกอบการเรียน บทที่ 24 ฟิสิกส์อะตอม
เอกสารประกอบการเรียน บทที่ 25 ฟิสิกส์นิวเคลียร์

สรุปเนื้อหา “เหนือว่า เก่ง คือ เก๋า”

1,800฿ 1,000฿ (สำหรับ 12 เดือน)