5.00
(1 การจัดอันดับ)

เตรียม แพทย์ เภสัช ทันตะ สัตวแพทย์

เกี่ยวกับคอร์ส

เก็งข้อสอบ

ลำดับและอนุกรม สสวท (โจทย์)

น้องๆ ลองจับเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที ดูนะครับ (เลือกคลิก เอกสาร และ กรอกคำตอบ ตามหัวข้อที่ต้องการได้เลยครับ)

1. ข้อสอบวิชาสามัญคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ ชุดที่ 01 (ฉบับที่1)  [เอกสาร]  [กรอกคำตอบ]

2.ข้อสอบวิชาสามัญคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ ชุดที่ 03 (ฉบับที่2)  [เอกสาร]  [กรอกคำตอบ]

3.ข้อสอบวิชาสามัญคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ ชุดที่ 02 (ฉบับที่3)  [เอกสาร]  [กรอกคำตอบ]

4.ข้อสอบวิชาสามัญคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ ชุดที่ 04 (ฉบับที่4)  [เอกสาร]  [กรอกคำตอบ]

5.ข้อสอบวิชาสามัญคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ ชุดที่ 08 (ฉบับที่5)  [เอกสาร]  [กรอกคำตอบ]

เนื้อหาของคอร์ส

ดาวน์โหลดเอกสาร

 • 01 A-Level คณิตศาสตร์ (สรุปเนื้อหา)
 • 02 คณิตพื้นฐาน (ข้อสอบ O-NET)
 • 03 คณิตโจทย์ 1 (ข้อสอบสามัญ)
 • 04 คณิตโจทย์ 2 (ข้อสอบ PAT)
 • ฟิสิกส์ สสวท
 • 01 A-Level ฟิสิกส์ (สรุปเนื้อหา)
 • 02 ฟิสิกส์โจทย์ 1 (ข้อสอบสามัญ)
 • ข้อสอบฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ ปี 2565
 • 03 ฟิสิกส์โจทย์ 2 (ข้อสอบ PAT)
 • 04 ฟิสิกส์หน้าห้องสอบ (ดาบ1+2)
 • 01 A-Level เคมี (สรุปเนื้อหา)
 • 02 เคมีโจทย์ 1 (ข้อสอบสามัญ)
 • 03 เคมีโจทย์ 2 (ข้อสอบ PAT)
 • ชีะ สสวท
 • 01 A-Level ชีวะ (สรุปเนื้อหา)
 • 02 ชีวะโจทย์ 1 (ข้อสอบสามัญ)
 • 03 ชีวะโจทย์ 2 (ข้อสอบ PAT)
 • 04 ตะลุยโจทย์เสริม ชีวะ
 • TGAT+A-Level วิชาภาษาอังกฤษ
 • เชื่อมโยง เฉพาะแพทย์ เบื้องต้น
 • TPAT วิชาเฉพาะแพทย์
 • – A-Level วิชาภาษาไทย
 • A-Level วิชาสังคม

01 A-Level คณิตศาสตร์ (สรุปเนื้อหา)

02 คณิตพื้นฐาน (ข้อสอบ O-NET)

03 คณิตโจทย์ 1 (ข้อสอบสามัญ)

04 คณิตโจทย์ 2 (ข้อสอบ PAT)

ฟิสิกส์ (สสวท)

01 A-Level ฟิสิกส์ (สรุปเนื้อหา)

02 ฟิสิกส์โจทย์ 1 (ข้อสอบสามัญ)

03 ฟิสิกส์โจทย์ 2 (ข้อสอบ PAT)

04 ฟิสิกส์หน้าห้องสอบ (ดาบ1+2)

01 A-Level เคมี (สรุปเนื้อหา)

02 เคมีโจทย์ 1 (ข้อสอบสามัญ)

03 เคมีโจทย์ 2 (ข้อสอบ PAT)

A-Level ชีวะ (สสวท)

01 A-Level ชีวะ (สรุปเนื้อหา)