3.00
(1 Rating)

เตรียมวิศวกรรม

เกี่ยวกับคอร์ส

เก็งข้อสอบ

ลำดับและอนุกรม สสวท (โจทย์)

น้องๆ ลองจับเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที ดูนะครับ (เลือกคลิก เอกสาร และ กรอกคำตอบ ตามหัวข้อที่ต้องการได้เลยครับ)

1. ข้อสอบวิชาสามัญคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ ชุดที่ 01 (ฉบับที่1)  [เอกสาร]  [กรอกคำตอบ]

2.ข้อสอบวิชาสามัญคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ ชุดที่ 03 (ฉบับที่2)  [เอกสาร]  [กรอกคำตอบ]

3.ข้อสอบวิชาสามัญคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ ชุดที่ 02 (ฉบับที่3)  [เอกสาร]  [กรอกคำตอบ]

4.ข้อสอบวิชาสามัญคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ ชุดที่ 04 (ฉบับที่4)  [เอกสาร]  [กรอกคำตอบ]

5.ข้อสอบวิชาสามัญคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ ชุดที่ 08 (ฉบับที่5)  [เอกสาร]  [กรอกคำตอบ]

Course Content

ดาวน์โหลดเอกสาร

 • ส่วนเสริม
 • —เอกสาร ฟิสิกส์ ตะลุยโจทย์เสริม
 • 03 พื้นฐานทางวิศวกรรม ส่วนที่ 3 เขียนแบบ
 • 04 พื้นฐานทางวิศวกรรม ส่วนที่ 4 คณิตศาสตร์
 • 05 พื้นฐานทางวิศวกรรม ส่วนที่ 5 เคมี
 • 06 ภาษาอังกฤษ
 • 07 ตะลุยโจทย์ PAT1 คณิตศาสตร์
 • 08 ตะลุยโจทย์ PAT2 ฟิสิกส์
 • 09 ตะลุยโจทย์ PAT2 เคมี
 • 10 ตะลุยโจทย์ PAT3
 • 11 ตะลุยโจทย์ วิชาสามัญ คณิตศาสตร์
 • 12 ตะลุยโจทย์ วิชาสามัญ ฟิสิกส์
 • 13 ตะลุยโจทย์ วิชาสามัญ เคมี
 • 14 Gat เชื่อมโยง
 • 15 วิชาภาษาไทย
 • 16 วิชาสังคม
 • 17 O-Net
 • 18 ดาราศาสตร์
 • 19 เอกสาร ตะลุยโจทย์ท้ายบทคณิตศาสตร์ สสวท
 • – เอกสาร สสวท
 • – เอกสาร TGAT

01 – เนื้อหา ฟิสิกส์

02 – แนวข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรม

03 – เนื้อหาเขียนแบบทางวิศวกรรม

04 – วิชาคณิตศาสตร์ (เนื้อหา)

05 – วิชาเคมี (เนื้อหา)

06 – วิชาภาษาอังกฤษ

07 – วิชาคณิตศาสตร์ ตะลุยโจทย์ (PAT1)

08 – วิชาฟิสิกส์ ตะลุยโจทย์ (PAT2)

09 – วิชาเคมี ตะลุยโจทย์ (PAT2)

10 – ตะลุยโจทย์ PAT3

11 – วิชาคณิตศาสตร์ ตะลุยโจทย์ (วิชาสามัญ)

12 – วิชาฟิสิกส์ ตะลุยโจทย์ (วิชาสามัญ)

13 – วิชาเคมี ตะลุยโจทย์ (วิชาสามัญ)

14 – Gat เชื่อมโยง

15 – วิชาภาษาไทย

16 – วิชาสังคม

17 – O-Net คณิตศาสตร์ (เนื้อหา)

18 – O-Net คณิตศาสตร์ (ตะลุยโจทย์)

19 – O-Net ฟิสิกส์ (เนื้อหา)

20 – O-Net ฟิสิกส์ (ตะลุยโจทย์)

21 – O-Net เคมี (เนื้อหา)

22 – O-Net เคมี (ตะลุยโจทย์)

23 – O-Net ชีวะ (เนื้อหา)

24 – O-Net ชีวะ (ตะลุยโจทย์)

25 – ดาราศาสตร์

26 – คณิตศาสตร์ สสวท

27- ฟิสิกส์ สสวท

28- เคมี สสวท