ลดราคา!

เตรียมวิศวกรรม

เริ่มต้นที่: 4,900฿ for 3 months

Clear

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดตำรา

A-Level ฟิสิกส์
ข้อสอบ พื้นฐานวิศวกรรม
ออกแบบ
A-Level คณิตศาสตร์
A-Level เคมี
ฟิสิกส์ โจทย์ 1
ฟิสิกส์ โจทย์ 2
คณิศาสตร์ พื้นฐาน
คณิตศาสตร์โจทย์ 1
คณิตศาสตร์โจทย์ 2
เคมีโจทย์ 1
เคมีโจทย์ 2
TPAT วิชาวิศวกรรม

English สำหรับ TGAT+A-Level

เนื้อหาหลักสูตร รวม 584 หัวข้อ กว่า 632 ชั่วโมง

01 A-Level ฟิสิกส์
02 เนื้อหาพื้นฐานทางวิศวกรรม ส่วนที่ 2 แนวข้อสอบฟิกส์
03 พื้นฐานทางวิศวกรรม ส่วนที่ 3 เขียนแบบ
04 A-Level คณิตศาสตร์ 
05 A-Level เคมี
06 คณิศาสตร์ พื้นฐาน
07 คณิตศาสตร์โจทย์ 1
08 คณิตศาสตร์โจทย์ 2
09 ฟิสิกส์ โจทย์ 1
10 ฟิสิกส์ โจทย์ 2
11 เคมีโจทย์ 1
12 เคมีโจทย์ 2
13 TPAT วิชา วิศวกรรม
14 English สำหรับ TGAT+A-Level
บทที่ 01 บทนำฟิสิกส์ ตอนที่ 013:21ชม.
บทที่ 01 บทนำฟิสิกส์ ตอนที่ 021:13ชม.
บทที่ 02 การเคลื่อนที่เส้นตรง1:34ชม.
บทที่ 03 มวล แรง กฏนิวตัน1:23ชม.
บทที่ 04 สมดุลกล2:06ชม.
บทที่ 05 สภาพยืดหยุ่น0:22ชม.
บทที่ 06 งาน กำลังงาน และ พลังงาน0:36ชม.
บทที่ 07 โมเมนตัม และ การชน1:08ชม.
บทที่ 08 โปรเจ็คไทล์0:28ชม.
บทที่ 09 การเคลื่อนที่แบบวงกลม0:56ชม.
บทที่ 10 ซิมเปิ้ลฮาร์มอนิก1:05ชม.
บทที่ 11 การกลิ้ง1:02ชม.
บทที่ 12 ปรากฏการณ์คลื่น1:53ชม.
……บทที่ 12 ปรากฏการณ์คลื่น (โจทย์เสริมความเข้าใจ)1:35ชม.
บทที่ 13 เสียงและการได้ยิน1:42ชม.
……บทที่ 13 เสียงและการได้ยิน (โจทย์เสริมความเข้าใจ)1:20ชม.
บทที่ 14 แสงและการมองเห็น2:20ชม.
บทที่ 15 ของเหลวของไหล1:40ชม.
บทที่ 16 ความร้อน1:28ชม.
บทที่ 17 แก๊สและทฤษฏีจลน์1:17ชม.
บทที่ 18 กฏข้อ 1 เทอร์โมไดนามิกส์0:58ชม.
บทที่ 19 ไฟฟ้าสถิต ตอนที่ 12:28ชม.
บทที่ 19 ไฟฟ้าสถิต ตอนที่ 22:01ชม.
บทที่ 20 ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 12:20ชม.
บทที่ 20 ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 22:02ชม.
บทที่ 21 แม่เหล็กไฟฟ้า2:40ชม.
บทที่ 22 ไฟฟ้ากระแสสลับ2:24ชม.
บทที่ 23 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า1:50ชม.
บทที่ 24 ฟิสิกส์อะตอม ตอน 12:57ชม.
บทที่ 24 ฟิสิกส์อะตอม ตอน 21:56ชม.
บทที่ 25 ฟิสิกส์นิวเคลียร์3:00ชม.

 

01 เรื่อง การเคลื่อนที่เส้นตรง ชุดที่ 11:09ชม.
02 เรื่อง มวล แรง และ กฏนิวตัน ชุดที่ 10:57ชม.
03 เรื่อง สมดุลกล ชุดที่ 11:09ชม.
04 เรื่อง งาน กำลังงาน และ พลังงาน ชุดที่ 10:55ชม.
05 เรื่อง โมเมนตัมและการชน ชุดที่ 10:58ชม.
06 เรื่อง โปรเจ็คไทล์  ชุดที่ 10:34ชม.
07 เรื่อง การเคลื่อนที่่แบบวงกลม ชุดที่ 10:45ชม.
08 เรื่อง การเคลื่อนที่แบบซิมเปิ้ลฮาร์มอนิกส์  ชุดที่ 10:23ชม.
09 เรื่อง การเคลื่อนที่แบบกลิ้ง ชุดที่ 10:44ชม.
10 เรื่อง ระบบเฟือง ล้อ เพลา ชุดที่ 10:47ชม.
11 เรื่อง ไฟฟ้าสถิต ชุดที่ 10:57ชม.
12 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสตรง ชุดที่ 10:34ชม.
12 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสตรง ชุดที่ 20:39ชม.
12 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสตรง ชุดที่ 30:21ชม.
12 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสตรง ชุดที่ 40:36ชม.
12 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสตรง ชุดที่ 50:39ชม.
12 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสตรง ชุดที่ 60:36ชม.
12 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสตรง ชุดที่ 70:29ชม.
13 เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า ชุดที่ 10:41ชม.
14 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสสลับ ชุดที่ 10:50ชม.
14 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสสลับ ชุดที่ 20:41ชม.
14 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสสลับ ชุดที่ 31:09ชม.
14 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสสลับ ชุดที่ 40:29ชม.
14 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสสลับ ชุดที่ 50:50ชม.
15 เรื่อง RLC ในวงจรกระแสตรง ชุดที่ 10:20ชม.
16 เรื่อง วงจรเรโซแนนซ์ ชุดที่ 10:14ชม.
17 เรื่อง วงจรอันดับ 1 ของ L และ C ชุดที่ 10:21ชม.
18 เรื่อง หม้อแปลงไฟฟ้า ชุดที่ 10:40ชม.
18 เรื่อง หม้อแปลงไฟฟ้า ชุดที่ 20:37ชม.
19 ไดโอด และ วงจรกรองกระแส (PAT3) ชุดที่ 10:32ชม.
20 กลศาสตร์วัสดุ (PAT3) ชุดที่ 10:58ชม.
21 ความดันและแรงดัน (PAT3) ชุดที่ 10:35ชม.
22 ประยุกต์ความดัน (PAT3) ชุดที่ 10:55ชม.
23 แรงอันเนื่องจากของเหลว (PAT3) ชุดที่ 10:33ชม.
24 สมการความต่อเนื่อง (PAT3) ชุดที่ 10:47ชม.
24 สมการแบร์นูลี (PAT3) ชุดที่ 10:52ชม.
26 การถ่ายเทความร้อน (PAT3) ชุดที่ 11:19ชม.
26 การถ่ายเทความร้อน (PAT3) ชุดที่ 20:31ชม.
27 แก๊สและทฤษฏีจลน์ของแก๊ส (PAT3) ชุดที่ 10:47ชม.
27 แก๊สและทฤษฏีจลน์ของแก๊ส (PAT3) ชุดที่ 20:19ชม.
28 กฏข้อ 1 ของเทอร์โมไดนามิกส์ (PAT3) ชุดที่ 10:38ชม.
เขียนแบบวิศวกรรม ตอนที่ 011:13ชม.
เขียนแบบวิศวกรรม ตอนที่ 02 แบบฝึกหัด0:38ชม.
เขียนแบบวิศวกรรม ตอนที่ 03 แบบฝึกหัด0:16ชม.
เขียนแบบวิศวกรรม ตอนที่ 04 แบบฝึกหัด0:09ชม.
บทที่ 01 เซต2:16ชม.
บทที่ 02 ตรรกศาสตร์2:29ชม.
บทที่ 03 การให้เหตุผล0:49ชม.
บทที่ 04-1 จำนวนจริง (พื้นฐาน)1:48ชม.
บทที่ 04-2 จำนวนจริง (เพิ่มเติม)2:45ชม.
บทที่ 05 ทฤษฏีจำนวน1:35ชม.
บทที่ 06 เรขาคณิตวิเคราะห์1:03ชม.
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย2:34ชม.
บทที่ 08 ความสัมพันธ์2:05ชม.
บทที่ 09 ฟังก์ชัน2:58ชม.
บทที่ 10 ตรีโกณพื้นฐาน3:34ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์3:05ชม.
บทที่ 12 เลขยกกำลังและกรณฑ์3:44ชม.
บทที่ 13 เอ็กซ์โพแนนเชียล และ ลอการิทึม3:27ชม.
บทที่ 14 เมตริกซ์2:41ชม.
บทที่ 15 เวคเตอร์3:05ชม.
บทที่ 16 จำนวนเชิงซ้อน2:08ชม.
บทที่ 17-1 ลำดับและอนุกรม (พื้นฐาน)3:21ชม.
บทที่ 17-2 ลำดับและอนุกรม (เพิ่มเติม)3:00ชม.
บทที่ 18 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน2:34ชม.
บทที่ 19 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน4:05ชม.
บทที่ 20 ปฏิยานุพันธ์3:57ชม.
บทที่ 21 เรียงสับเปลี่ยนจัดหมูและทฤษฏีบททวินาม3:23ชม.
บทที่ 22 ความน่าจะเป็น0:44ชม.
บทที่ 23 สถิติ 12:01ชม.
บทที่ 24 สถิติ 22:20ชม.
บทที่ 25 สถิติ 32:01ชม.
บทที่ 26 กำหนดการเชิงเส้น0:49ชม.
บทที่ 01 โครงสร้างอะตอม4:07ชม.
บทที่ 02 ตารางธาตุ2:42ชม.
บทที่ 03 พันธะเคมี (พันธะไอออนิก) ตอนที่ 11:57ชม.
บทที่ 03 พันธะเคมี (พันธะโคเวเลนต์) ตอนที่ 22:37ชม.
บทที่ 04 ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอนที่ 14:10ชม.
บทที่ 04 ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอนที่ 23:56ชม.
บทที่ 05 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส1:37ชม.
บทที่ 06 อัตราการเกิดปฏิกริยาเคมี1:32ชม.
บทที่ 07 สมดุลเคมี1:23ชม.
บทที่ 08 กรด-เบส4:15ชม.
บทที่ 09 ไฟฟ้าเคมี3:18ชม.
บทที่ 10 เคมีในอุตสาหกรรม0:38ชม.
บทที่ 11 เคมีอินทรีย์2:42ชม.
บทที่ 12 ซากเชื้อเพลิงดึกดำบรรพ์0:38ชม.
บทที่ 13 พอลิเมอร์0:22ชม.
บทที่ 14 สารชีวโมเลกุล0:47ชม.
—เอกสาร คณิตศาสตร์ O-Net (ตะลุยโจทย์)—  
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 1 เซต1:15ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 2 การให้เหตุผล0:52ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 3 จำนวนจริง ตอนที่ 1 (ข้อ 1 – 23)1:13ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 3 จำนวนจริง ตอนที่ 2 (ข้อ 24 – 44)1:00ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 3 จำนวนจริง ตอนที่ 3 (ข้อ 45 – 72)1:12ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 4 เลขยกกำลัง ตอนที่ 1 (ข้อ 1 – 19)1:05ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 4 เลขยกกำลัง ตอนที่ 2 (ข้อ 20 – 54)1:27ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 5 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตอนที่ 1 (ข้อ 1 – 17)1:03ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 5 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตอนที่ 2 (ข้อ 18 – 42)1:01ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 5 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตอนที่ 3 (ข้อ 43 – 65)1:10ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 6 อัตราส่วนตรีโกณมิติ ตอนที่ 1 (ข้อ 1 – 24)1:10ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 6 อัตราส่วนตรีโกณมิติ ตอนที่ 2 (ข้อ 25 – 52)1:11ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 7 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 1 (ข้อ 1 – 18)1:07ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 7 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 2 (ข้อ 19 – 42)1:04ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 7 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 3 (ข้อ 43 – 65)1:07ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 7 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 4 (ข้อ 66 – 78)0:28ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 8 ความน่าจะเป็น ตอนที่ 1 (ข้อ 1 – 31)1:07ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 8 ความน่าจะเป็น ตอนที่ 2 (ข้อ 32 – 54)0:58ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 9 สถิติเบื้องต้น ตอนที่ 1 (ข้อ 1 – 16)1:03ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 9 สถิติเบื้องต้น ตอนที่ 2 (ข้อ 17 – 40)1:07ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 9 สถิติเบื้องต้น ตอนที่ 3 (ข้อ 41 – 68)1:03ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 9 สถิติเบื้องต้น ตอนที่ 4 (ข้อ 69 – 98)1:06ชม.
บทที่  01 เรื่อง เซต(วิชาสามัญ)0:04ชม.
บทที่  04 เรื่อง จำนวนจริง(วิชาสามัญ)1:01ชม.
บทที่  05 เรื่อง ทฤษฎีจำนวน(วิชาสามัญ)1:02ชม.
บทที่  07 ภาคตัดกรวย (วิชาสามัญ)1:42ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ (วิชาสามัญ)1:51ชม.
บทที่ 13 เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม (วิชาสามัญ)1:46ชม.
บทที่ 14 เมตริกซ์ (วิชาสามัญ)2:47ชม.
บทที่ 15 เวคเตอร์ (วิชาสามัญ)1:56ชม.
บทที่ 16 จำนวนเชิงซ้อน (วิชาสามัญ)2:14ชม.
บทที่ 17 เรื่อง ลำดับและอนุกรม (วิชาสามัญ)1:09ชม.
บทที่ 18 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่อง (วิชาสามัญ)0:05ชม.
บทที่ 19 เรื่อง อนุุพันธ์และการประยุกต์0:45ชม.
บทที่ 20 เรื่อง ปฏิยานุพันธ์0:33ชม.
บทที่ 21 เรื่อง เรียงสับเปลี่ยน จัดหมู่ และทฤษฎีบททวินาม(วิชาสามัญ)0:32ชม.
บทที่ 22 เรื่อง ความน่าจะเป็น(วิชาสามัญ)0:50ชม.
บทที่ 23 เรื่อง สถิติ 1(วิชาสามัญ)1:09ชม.
บทที่ 24 เรื่อง สถิติ 2(วิชาสามัญ)0:24ชม.
บทที่ 25 เรื่อง สถิติ 3(วิชาสามัญ)0:31ชม.
บทที่ 01 เซต ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-100:45ชม.
บทที่ 01 เซต ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 11-200:47ชม.
บทที่ 01 เซต ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 21-301:03ชม.
บทที่ 02 ตรรกศาสตร์ ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-100:56ชม.
บทที่ 02 ตรรกศาสตร์ ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 11-221:07ชม.
บทที่ 02 ตรรกศาสตร์ ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 23-321:00ชม.
บทที่ 03 การให้เหตุผล PAT1 ข้อ  
บทที่ 04 จำนวนจริง ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-100:45ชม.
บทที่ 04 จำนวนจริง ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 11-221:06ชม.
บทที่ 04 จำนวนจริง ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 23-321:08ชม.
บทที่ 04 จำนวนจริง ตอนที่ 04 PAT1 ข้อ 33-421:00ชม.
บทที่ 05 ทฤษฏีจำนวน ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-191:00ชม.
บทที่ 05 ทฤษฎีจำนวน ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 20-290:45ชม.
บทที่ 06 เรขาคณิตวิเคราะห์ ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-121:01ชม.
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-41:05ชม.
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 5-81:01ชม.
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 9-141:05ชม.
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 04 PAT1 ข้อ 15-251:04ชม.
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 05 PAT1 ข้อ 26-321:02ชม.
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 06 PAT1 ข้อ 33-391:06ชม.
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 07 PAT1 ข้อ 40-490:58ชม.
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 08 PAT1 ข้อ 50-570:58ชม.
บทที่ 08 ความสัมพันธ์ ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-80:46ชม.
บทที่ 08 ความสัมพันธ์ ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 9-150:33ชม.
บทที่ 09 ฟังก์ชัน ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-120:54ชม.
บทที่ 09 ฟังก์ชัน ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 13-240:50ชม.
บทที่ 09 ฟังก์ชัน ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 25-361:03ชม.
บทที่ 09 ฟังก์ชัน ตอนที่ 04 PAT1 ข้อ 37-480:49ชม.
บทที่ 10 ตรีโกณพื้นฐาน PAT1 ข้อ  
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-51:07ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 6-171:02ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 18-261:00ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 04 PAT1 ข้อ 27-351:08ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 05 PAT1 ข้อ 36-410:59ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 06 PAT1 ข้อ 42-481:00ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 07 PAT1 ข้อ 49-601:03ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 08 PAT1 ข้อ 61-721:04ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 09 PAT1 ข้อ 73-841:01ชม.
บทที่ 12 เลขยกกำลังและกรณฑ์ PAT1 ข้อ  
บทที่ 13 ฟังก์ชันเอ็กซ์โพแนนเชียลและะลอการิทึม ตอนที่ 01 ข้อ 1-200:56ชม.
บทที่ 13 ฟังก์ชันเอ็กซ์โพแนนเชียลและะลอการิทึม ตอนที่ 02 ข้อ 21-401:06ชม.
บทที่ 13 ฟังก์ชันเอ็กซ์โพแนนเชียลและะลอการิทึม ตอนที่ 03 ข้อ 41-571:00ชม.
บทที่ 13 ฟังก์ชันเอ็กซ์โพแนนเชียลและะลอการิทึม ตอนที่ 04 ข้อ 58-691:02ชม.
บทที่ 13 ฟังก์ชันเอ็กซ์โพแนนเชียลและะลอการิทึม ตอนที่ 06 ข้อ 81-900:39ชม.
บทที่ 14 เมตริกซ์ ตอนที่ 01 ข้อ 1-201:04ชม.
บทที่ 14 เมตริกซ์ ตอนที่ 02 ข้อ 21-340:54ชม.
บทที่ 15 เวคเตอร์ ตอนที่ 01 ข้อ 1-151:02ชม.
บทที่ 15 เวคเตอร์ ตอนที่ 02 ข้อ 16-301:03ชม.
บทที่ 16 จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 01 ข้อ 1-151:03ชม.
บทที่ 16 จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 02 ข้อ 16-300:50ชม.
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-81:09ชม.
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 9-191:07ชม.
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 20-331:02ชม.
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 04 PAT1 ข้อ 34-421:03ชม.
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 05 PAT1 ข้อ 43-491:01ชม.
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 06 PAT1 ข้อ 50-581:05ชม.
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 07 PAT1 ข้อ 59-670:54ชม.
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 08 PAT1 ข้อ 68-741:06ชม.
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 09 PAT1 ข้อ 75-861:02ชม.
บทที่ 18 ลิมิตและความต่อเนื่อง ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-101:00ชม.
บทที่ 18 ลิมิตและความต่อเนื่อง ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 11-230:51ชม.
บทที่ 19 อนุพันธ์และการประยุกต์ ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-80:59ชม.
บทที่ 19 อนุพันธ์และการประยุกต์ ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 9-200:59ชม.
บทที่ 19 อนุพันธ์และการประยุกต์ ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 21-300:59ชม.
บทที่ 19 อนุพันธ์และการประยุกต์ ตอนที่ 04 PAT1 ข้อ 31-390:51ชม.
บทที่ 20 ปฏิยานุพันธ์ ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-120:54ชม.
บทที่ 20 ปฏิยานุพันธ์ ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 13-220:55ชม.
บทที่ 20 ปฏิยานุพันธ์ ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 23-320:55ชม.
บทที่ 20 ปฏิยานุพันธ์ ตอนที่ 04 PAT1 ข้อ 33-430:59ชม.
บทที่ 21 เรียงสับเปลี่ยน จัดหมู่ และ ทฤษฏีบททวินาม ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-120:52ชม.
บทที่ 21 เรียงสับเปลี่ยน จัดหมู่ และ ทฤษฏีบททวินาม ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 13-201:00ชม.
บทที่ 21 เรียงสับเปลี่ยน จัดหมู่ และ ทฤษฏีบททวินาม ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 21-301:00ชม.
บทที่ 22 ความน่าจะเป็น ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-131:03ชม.
บทที่ 22 ความน่าจะเป็น ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 14-260:44ชม.
บทที่ 22 ความน่าจะเป็น ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 27-380:42ชม.
บทที่ 23 สถิติ 1 ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-101:04ชม.
บทที่ 23 สถิติ 1 ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 11-190:47ชม.
บทที่ 24 สถิติ 2 ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-120:44ชม.
บทที่ 24 สถิติ 2 ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 13-231:02ชม.
บทที่ 24 สถิติ 2 ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 24-331:02ชม.
บทที่ 24 สถิติ 2 ตอนที่ 04 PAT1 ข้อ 34-431:10ชม.
บทที่ 24 สถิติ 2 ตอนที่ 05 PAT1 ข้อ 44-480:23ชม.
บทที่ 25 สถิติ 3 ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-191:03ชม.
บทที่ 26 กำหนดการเชิงเส้น ตอนที่ 011:10ชม.
บทที่ 26 กำหนดการเชิงเส้น ตอนที่ 021:25ชม.

– เซต                                                    04:46:00
– ตรรกศาสตร์                                       04:41:00
– จำนวนจริง                                          16:56:00
– ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน                      17:30:00
– ฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลและลอการิทึม    13:42:00
– เรขาคณิตวิเคราะห์                                03:05:00
– ภาคตัดกรวย                                        04:00:00
– ตรีโกณ                                               05:01:00 
– เมทริกซ์                                              07:52:00
– เวคเตอร์                                              10:18:00
– จำนวนเชิงซ้อน                                    10:52:00
– หลักการนับเบื้องต้น                             11:26:00
– ความน่าจะเป็น                                     06:00:00
– ลำดับและอนุกรม                                 18:15:00
– แคลคูลัส                                             23:02:00
– ความหมายของสถิตศาสตร์
และข้อมูล(สถิติ1)                                  02:00:00
– การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ (สถิติ2)                              01:20:00
– การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณ (สถิติ3)                              06:36:00
– ตัวแปรสุมและ
การแจกแจงความน่าจะเป็น (สถิติ4)       11:07:00

บทที่ 02 เรื่อง การเคลื่อนที่เส้นตรง (วิชาสามัญ)0:37ชม.
บทที่ 03 มวล แรง และกฏนิวตัน (วิชาสามัญ)0:56ชม.
บทที่ 04 สมดุล (วิชาสามัญ)1:05ชม.
บทที่ 05 สภาพยืดหยุ่น (วิชาสามัญ)0:15ชม.
บทที่ 06 งาน กำลังงาน และพลังงาน (วิชาสามัญ)1:01ชม.
บทที่ 07 โมเมนตัมและการชน (วิชาสามัญ)0:51ชม.
บทที่ 08 โปรเจ็คไทล์ (วิชาสามัญ)1:02ชม.
บทที่ 09 วงกลม (วิชาสามัญ)1:02ชม.
บทที่ 10 ซิมเปิ้ลฮามอร์นิก (วิชาสามัญ)0:33ชม.
บทที่ 12 ปรากฏการณ์คลื่น (วิชาสามัญ)0:35ชม.
บทที่ 13 เสียงและการได้ยิน (วิชาสามัญ)0:41ชม.
บทที่ 14 แสงและการมองเห็น (วิชาสามัญ)0:44ชม.
บทที่ 15 ของเหลวของไหล (วิชาสามัญ)1:08ชม.
บทที่ 16 ความร้อน (วิชาสามัญ)0:08ชม.
บทที่ 17 แก๊สและทฤษฏีจลน์ (วิชาสามัญ)0:37ชม.
บทที่ 18 กฏข้อที่ 1 เทอร์โมไดนามิกส์ (วิชาสามัญ)0:22ชม.
บทที่ 19 ไฟฟ้าสถิต (วิชาสามัญ)1:28ชม.
บทที่ 20 ไฟฟ้ากระแสตรง (วิชาสามัญ)1:47ชม.
บทที่ 21 แม่เหล็กไฟฟ้า (วิชาสามัญ)0:46ชม.
บทที่ 22 ไฟฟ้ากระแสสลับ (วิชาสามัญ)0:51ชม.
บทที่ 23 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (วิชาสามัญ)0:57ชม.
บทที่ 24 ฟิสิกส์อะตอม (วิชาสามัญ)0:23ชม.
บทที่ 25 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ (วิชาสามัญ)0:26ชม.
บทที่ 01 บทนำฟิสิกส์ PAT20:29ชม.
บทที่ 02 การเคลื่อนที่เส้นตรง PAT22:16ชม.
บทที่ 03 มวล แรง และกฏนิวตัน PAT21:27ชม.
บทที่ 04 สมดุลกล PAT21:33ชม.
บทที่ 05 สภาพยืดหยุ่น PAT20:30ชม.
บทที่ 06 งาน กำลังงาน และพลังงาน PAT23:03ชม.
บทที่ 07 โมเมนตัมและการชน PAT21:24ชม.
บทที่ 08 โปรเจ็คไทล์ PAT22:09ชม.
บทที่ 09 วงกลม PAT21:28ชม.
บทที่ 10 ซิมเปิ้ลฮามอร์นิก PAT21:19ชม.
บทที่ 11 การกลิ้ง PAT2  
บทที่ 12 ปรากฏการณ์คลื่น PAT20:59ชม.
บทที่ 13 เสียงและการได้ยิน PAT22:01ชม.
บทที่ 14 แสงและการมองเห็น PAT22:50ชม.
บทที่ 15 ของเหลวของไหล PAT22:57ชม.
บทที่ 16 ความร้อน PAT20:36ชม.
บทที่ 17 แก๊สและทฤษฏีจลน์ PAT21:23ชม.
บทที่ 18 กฏข้อที่ 1 เทอร์โมไดนามิกส์ PAT20:48ชม.
บทที่ 19 ไฟฟ้าสถิต PAT23:49ชม.
บทที่ 20 ไฟฟ้ากระแสตรง PAT22:42ชม.
บทที่ 21 แม่เหล็กไฟฟ้า PAT22:40ชม.
บทที่ 22 ไฟฟ้ากระแสสลับ PAT21:19ชม.
บทที่ 23 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า PAT20:57ชม.
บทที่ 24 ฟิสิกส์อะตอม PAT22:06ชม.
บทที่ 25 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ PAT21:20ชม.
บทที่ 01 โครงสร้างอะตอม (วิชาสามัญ)0:59ชม.
บทที่ 02 ตารางธาตุ (วิชาสามัญ)2:03ชม.
บทที่ 03 พันธะเคมี (วิชาสามัญ)1:15ชม.
บทที่ 04 ปริมาณสารสัมพันธ์ (วิชาสามัญ)2:43ชม.
บทที่ 05 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส (วิชาสามัญ)1:04ชม.
บทที่ 06 อัตราการเกิดปฏิกริยาเคมี (วิชาสามัญ)1:02ชม.
บทที่ 07 สมดุลเคมี (วิชาสามัญ)1:41ชม.
บทที่ 08 กรด – เบส (วิชาสามัญ)2:20ชม.
บทที่ 09 ไฟฟ้าเคมี (วิชาสามัญ)1:37ชม.
บทที่ 10 เคมีในอุตสาหกรรม (วิชาสามัญ)0:28ชม.
บทที่ 11 เคมีอินทรีย์ (วิชาสามัญ)1:14ชม.
บทที่ 12 ซากเชื้อเพลิงดึกดำบรรพ์ (วิชาสามัญ)0:18ชม.
บทที่ 13 พอลิเมอร์ (วิชาสามัญ)0:25ชม.
บทที่ 14 สารชีวโมเลกุล (วิชาสามัญ)0:37ชม.
บทที่ 01 โครงสร้างอะตอม (PAT2) ตอนที่ 011:29ชม.
บทที่ 01 โครงสร้างอะตอม (PAT2) ตอนที่ 021:32ชม.
บทที่ 02 ตารางธาตุ (PAT2) ตอนที่ 011:10ชม.
บทที่ 02 ตารางธาตุ (PAT2) ตอนที่ 021:15ชม.
บทที่ 02 ตารางธาตุ (PAT2) ตอนที่ 031:12ชม.
บทที่ 03 พันธะเคมี (PAT2) ตอนที่ 011:10ชม.
บทที่ 03 พันธะเคมี (PAT2) ตอนที่ 020:50ชม.
บทที่ 03 พันธะเคมี (PAT2) ตอนที่ 031:33ชม.
บทที่ 04 ปริมาณสารสัมพันธ์ (PAT2) ตอนที่ 011:09ชม.
บทที่ 04 ปริมาณสารสัมพันธ์ (PAT2) ตอนที่ 021:19ชม.
บทที่ 04 ปริมาณสารสัมพันธ์ (PAT2) ตอนที่ 031:30ชม.
บทที่ 04 ปริมาณสารสัมพันธ์ (PAT2) ตอนที่ 041:53ชม.
บทที่ 05 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส (PAT2) ตอนที่ 011:05ชม.
บทที่ 05 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส (PAT2) ตอนที่ 021:15ชม.
บทที่ 06 อัตราการเกิดปฏิกริยาเคมี (PAT2) ตอนที่ 010:53ชม.
บทที่ 06 อัตราการเกิดปฏิกริยาเคมี (PAT2) ตอนที่ 021:00ชม.
บทที่ 06 อัตราการเกิดปฏิกริยาเคมี (PAT2) ตอนที่ 031:19ชม.
บทที่ 07 สมดุลเคมี (PAT2) ตอนที่ 010:57ชม.
บทที่ 07 สมดุลเคมี (PAT2) ตอนที่ 021:40ชม.
บทที่ 08 กรด – เบส (PAT2) ตอนที่ 011:10ชม.
บทที่ 08 กรด – เบส (PAT2) ตอนที่ 021:51ชม.
บทที่ 08 กรด – เบส (PAT2) ตอนที่ 031:41ชม.
บทที่ 08 กรด – เบส (PAT2) ตอนที่ 041:17ชม.
บทที่ 09 ไฟฟ้าเคมี (PAT2) ตอนที่ 010:41ชม.
บทที่ 09 ไฟฟ้าเคมี (PAT2) ตอนที่ 021:17ชม.
บทที่ 09 ไฟฟ้าเคมี (PAT2) ตอนที่ 030:48ชม.
บทที่ 09 ไฟฟ้าเคมี (PAT2) ตอนที่ 041:09ชม.
บทที่ 10 เคมีในอุตสาหกรรม (PAT2)0:50ชม.
บทที่ 11 เคมีอินทรีย์ (PAT2) ตอนที่ 011:03ชม.
บทที่ 11 เคมีอินทรีย์ (PAT2) ตอนที่ 020:57ชม.
บทที่ 11 เคมีอินทรีย์ (PAT2) ตอนที่ 031:23ชม.
บทที่ 11 เคมีอินทรีย์ (PAT2) ตอนที่ 041:28ชม.
บทที่ 12 ซากเชื้อเพลิงดึกดำบรรพ์ (PAT2)1:25ชม.
บทที่ 13 พอลิเมอร์ (PAT2) ตอนที่ 011:03ชม.
บทที่ 13 พอลิเมอร์ (PAT2) ตอนที่ 020:52ชม.
บทที่ 14 สารชีวโมเลกุล (PAT2) ตอนที่ 011:00ชม.
บทที่ 14 สารชีวโมเลกุล (PAT2) ตอนที่ 020:53ชม.
01 PAT3 ฉบับที่ 1  มีนาคม 2552 ฟิสิกส์1:38ชม.
01 PAT3 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม 2552 ฟิสิกส์1:24ชม.
01 PAT3 ฉบับที่ 3 ตุลาคม 2552 ฟิสิกส์1:54ชม.
01 PAT3 ฉบับที่ 4 มีนาคม 2553 ฟิสิกส์1:13ชม.
01 PAT3 ฉบับที่ 5 กรกฎาคม 2553 ฟิสิกส์1:04ชม.
01 PAT3 ฉบับที่ 6 ตุุลาคม 2553 ฟิสิกส์0:51ชม.
01 PAT3 ฉบับที่ 7 มีนาคม 2554 ฟิสิกส์0:52ชม.
01 PAT3 ฉบับที่ 8 ตุลาคม 2554 ฟิสิกส์1:03ชม.
01 PAT3 ฉบับที่ 9 มีนาคม 2555 ฟิสิกส์0:44ชม.
01 PAT3 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2555 ฟิสิกส์0:50ชม.
01 PAT3 ฉบับที่ 11 มีนาคม 2556 ฟิสิกส์0:48ชม.
01 PAT3 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2556 ฟิสิกส์0:59ชม.
01 PAT3 ฉบับที่ 13 เมษายน 2557 ฟิสิกส์1:05ชม.
01 PAT3 ฉบับที่ 14 ตุลาคม 2558 ฟิสิกส์1:08ชม.
01 PAT3 ฉบับที่ 15 มีนาคม 2559 ฟิสิกส์1:00ชม.
02 PAT3 ฉบับที่ 1  มีนาคม 2552 คณิตศาสตร์0:15ชม.
02 PAT3 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม 2552 คณิตศาสตร์0:19ชม.
02 PAT3 ฉบับที่ 3  ตุลาคม 2552 คณิตศาสตร์0:39ชม.
02 PAT3 ฉบับที่ 4  มีนาคม 2553 คณิตศาสตร์1:24ชม.
02 PAT3 ฉบับที่ 5 กรกฏาคม 2553 คณิตศาสตร์2:12ชม.
02 PAT3 ฉบับที่ 6  ตุลาคม 2553 คณิตศาสตร์1:45ชม.
02 PAT3 ฉบับที่ 7  มีนาคม 2554 คณิตศาสตร์1:26ชม.
02 PAT3 ฉบับที่ 8  ตุลาคม 2554 คณิตศาสตร์1:23ชม.
02 PAT3 ฉบับที่ 9  มีนาคม 2555 คณิตศาสตร์1:24ชม.
02 PAT3 ฉบับที่ 10  ตุลาคม 2555 คณิตศาสตร์0:55ชม.
02 PAT3 ฉบับที่ 11  มีนาคม 2556 คณิตศาสตร์0:40ชม.
03 PAT3 ฉบับที่ 1  มีนาคม 2552 เคมี0:46ชม.
03 PAT3 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม 2552 เคมี0:29ชม.
03 PAT3 ฉบับที่ 3 ตุลาคม 2552 เคมี0:11ชม.
03 PAT3 ฉบับที่ 4 มีนาคม 2553 เคมี0:20ชม.
03 PAT3 ฉบับที่ 5 กรกฎาคม 2553 เคมี0:15ชม.
03 PAT3 ฉบับที่ 7 มีนาคม 2554 เคมี0:13ชม.
03 PAT3 ฉลับที่ 8 ตุลาคม 2554 เคมี0:44ชม.
03 PAT3 ฉบับที่ 9 มีนาคม 2555 เคมี0:30ชม.
03 PAT3 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2555 เคมี0:19ชม.
03 PAT3 ฉบับที่ 11 มีนาคม 2556 เคมี0:22ชม.
03 PAT3 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2556 เคมี0:37ชม.
03 PAT3 ฉบับที่ 13 เมษายน 2557 เคมี0:30ชม.
03 PAT3 ฉบับที่ 14 ตุลาคม 2558 เคมี0:30ชม.
03 PAT3 ฉบับที่ 15 มีนาคม 2559 เคมี0:20ชม.
03 PAT3 ฉบับที่ 16 ตุลาคม 2559 เคมี0:40ชม.
05 ความรู้ทั่วไป PAT3 ฉบับที่ 1  มีนาคม 25520:18ชม.
05 ความรู้ทั่วไป PAT3 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม 25520:19ชม.
05 ความรู้ทั่วไป PAT3 ฉบับที่ 3  ตุลาคม 25520:27ชม.
05 ความรู้ทั่วไป PAT3 ฉบับที่ 4 มีนาคม 25530:37ชม.
05 ความรู้ทั่วไป PAT3 ฉบับที่ 5 กรกฎาคม 25530:23ชม.
05 ความรู้ทั่วไป PAT3 ฉบับที่ 6 ตุลาคม 25530:26ชม.
05 ความรู้ทั่วไป PAT3 ฉบับที่ 7 มีนาคม 25540:09ชม.
05 ความรู้ทั่วไป PAT3 ฉบับที่ 8 ตุลาคม 25540:30ชม.
05 ความรู้ทั่วไป PAT3 ฉบับที่ 9 มีนาคม 25550:21ชม.
05 ความรู้ทั่วไป PAT3 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 25550:10ชม.
05 ความรู้ทั่วไป PAT3 ฉบับที่ 11 มีนาคม 25560:13ชม.
05 ความรู้ทั่วไป PAT3 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 25560:11ชม.
05 ความรู้ทั่วไป PAT3 ฉบับที่ 13 เมษายน 25570:13ชม.
05 ความรู้ทั่วไป PAT3 ฉบับที่ 14 ตุลาคม 25580:30ชม.
05 ความรู้ทั่วไป PAT3 ฉบับที่ 15 มีนาคม 25590:20ชม.
05 ความรู้ทั่วไป PAT3 ฉบับที่ 16 ตุลาคม 25590:40ชม.


Sentence Structure 1 โครงสร้างประโยคในรูป active voice_
Sentence Structure 2 โครงสร้างประโยคในรูป passive voice_
Sentence Structure 3 การละ Verb to do_
Sentence Structure 4 สรุปโครงสร้างประโยค_
Sentence Structure 5 ประโยคที่มีส่วนขยาย
Sentence Structure 6 ตัวอย่างการเขียนประโยคที่มีส่วนขยาย-009
Sentence Structure 7 การลดรูปส่วนขยาย
Sentence Structure 8 การย้ายที่ส่วนขยาย
Sentence Structure 9 การรวมประโยคโดยใช้ตัวเชื่อม
Sentence Structure 10 การใช้ตัวเชื่อม if (1)
Sentence Structure 11 การใช้ตัวเชื่อม if (2)
Sentence Structure 12 ทบทวนบทเรียนที่ 1-12 + การใช้ Adverb
Sentence Structure 13. ทบทวน Adverb + คำที่ผันไปจากคำกริยาแต่ไม่ใช่กริยาของประโยค
Complete test 1 (1-5)
Complete Test 1 (6-10)
Complete Test 1 (16-20)
Complete Test 1 (21-25)
Complete Test 2 (1-5)
Complete Test 2 (6-10)
Complete Test 2 (16-22)
Complete Test 2 (23-25)
Complete Test 3 (1-5)
Complete Test 3 (6-10)
Complete Test 3 (16-19)
Complete Test 3 (20-25)
Complete Test 4 (1-5)
Complete Test 4 (5-10)
Complete Test 4 (16-20)
Complete Test 4 (21-25)
Complete Test 5 (1-5)
Complete Test 5 (6-10)
Complete Test 5 (16-20)
Complete Test 5 (21-25)
Model Test 1 (1-15)
Model Test 1 (16-25)
Model Test 1 (26-32)
Model Test 1 (33-40)
Model Test 2 (1-11)
Model Test 2 (12-15)
Model Test 2 (16-25)
Model Test 2 (26-40)
Model Test 3 (1-8)
Model Test 3 (9-15)
Model Test 3 (27-37)
Model Test 3 (38-40)
Model Test 4 (1-7)
Model Test 4 (8-11)
Model Test 4 (12-15)
Model Test 4 (16-20)
Model Test 4 (27-32)
Model Test 4 (33-40)
Model Test 5 (1-9)
Model Test 5 (10-15)
Model Test 5 (16-20)
Model Test 5 (21-30)
Model Test 5 (31-40)
Model Test 6 ( 1-20) Fast
Model Test 7 (1-9)
Model Test 7 (10-15)
Model Test 7 (16-20)
Model Test 7 (21-28)
Model Test 7 (29-40)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เลือกระยะเวลาเรียน

12 เดือน + ตำราเรียน, 6 เดือน + ตำราเรียน, 4 เดือน + ตำราเรียน, 3 เดือน + ตำราเรียน, 2 เดือน + ตำราเรียน, 1 เดือน + ตำราเรียน, 4 เดือน (ดาวน์โหลดเอกสาร), 3 เดือน (ดาวน์โหลดเอกสาร), 2 เดือน (ดาวน์โหลดเอกสาร), 1 เดือน (ดาวน์โหลดเอกสาร)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า