ลดราคา!

TPAT 3 วิศวะ

เริ่มต้นที่: 2,300฿ / year

Clear

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดตำรา

เนื้อหาหลักสูตร รวม 183 หัวข้อ กว่า 233 ชั่วโมง

01 A-Level ฟิสิกส์
02 เนื้อหาพื้นฐานทางวิศวกรรม ส่วนที่ 2 แนวข้อสอบฟิกส์
03 พื้นฐานทางวิศวกรรม ส่วนที่ 3 เขียนแบบ
04 A-Level คณิตศาสตร์
05 A-Level เคมี
06 TPAT วิชาวิศวกรรม
บทที่ 01 บทนำฟิสิกส์ ตอนที่ 013:21ชม.
บทที่ 01 บทนำฟิสิกส์ ตอนที่ 021:13ชม.
บทที่ 02 การเคลื่อนที่เส้นตรง1:34ชม.
บทที่ 03 มวล แรง กฏนิวตัน1:23ชม.
บทที่ 04 สมดุลกล2:06ชม.
บทที่ 05 สภาพยืดหยุ่น0:22ชม.
บทที่ 06 งาน กำลังงาน และ พลังงาน0:36ชม.
บทที่ 07 โมเมนตัม และ การชน1:08ชม.
บทที่ 08 โปรเจ็คไทล์0:28ชม.
บทที่ 09 การเคลื่อนที่แบบวงกลม0:56ชม.
บทที่ 10 ซิมเปิ้ลฮาร์มอนิก1:05ชม.
บทที่ 11 การกลิ้ง1:02ชม.
บทที่ 12 ปรากฏการณ์คลื่น1:53ชม.
……บทที่ 12 ปรากฏการณ์คลื่น (โจทย์เสริมความเข้าใจ)1:35ชม.
บทที่ 13 เสียงและการได้ยิน1:42ชม.
……บทที่ 13 เสียงและการได้ยิน (โจทย์เสริมความเข้าใจ)1:20ชม.
บทที่ 14 แสงและการมองเห็น2:20ชม.
บทที่ 15 ของเหลวของไหล1:40ชม.
บทที่ 16 ความร้อน1:28ชม.
บทที่ 17 แก๊สและทฤษฏีจลน์1:17ชม.
บทที่ 18 กฏข้อ 1 เทอร์โมไดนามิกส์0:58ชม.
บทที่ 19 ไฟฟ้าสถิต ตอนที่ 12:28ชม.
บทที่ 19 ไฟฟ้าสถิต ตอนที่ 22:01ชม.
บทที่ 20 ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 12:20ชม.
บทที่ 20 ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 22:02ชม.
บทที่ 21 แม่เหล็กไฟฟ้า2:40ชม.
บทที่ 22 ไฟฟ้ากระแสสลับ2:24ชม.
บทที่ 23 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า1:50ชม.
บทที่ 24 ฟิสิกส์อะตอม ตอน 12:57ชม.
บทที่ 24 ฟิสิกส์อะตอม ตอน 21:56ชม.
บทที่ 25 ฟิสิกส์นิวเคลียร์3:00ชม.
01 เรื่อง การเคลื่อนที่เส้นตรง ชุดที่ 11:09ชม.
02 เรื่อง มวล แรง และ กฏนิวตัน ชุดที่ 10:57ชม.
03 เรื่อง สมดุลกล ชุดที่ 11:09ชม.
04 เรื่อง งาน กำลังงาน และ พลังงาน ชุดที่ 10:55ชม.
05 เรื่อง โมเมนตัมและการชน ชุดที่ 10:58ชม.
06 เรื่อง โปรเจ็คไทล์  ชุดที่ 10:34ชม.
07 เรื่อง การเคลื่อนที่่แบบวงกลม ชุดที่ 10:45ชม.
08 เรื่อง การเคลื่อนที่แบบซิมเปิ้ลฮาร์มอนิกส์  ชุดที่ 10:23ชม.
09 เรื่อง การเคลื่อนที่แบบกลิ้ง ชุดที่ 10:44ชม.
10 เรื่อง ระบบเฟือง ล้อ เพลา ชุดที่ 10:47ชม.
11 เรื่อง ไฟฟ้าสถิต ชุดที่ 10:57ชม.
12 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสตรง ชุดที่ 10:34ชม.
12 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสตรง ชุดที่ 20:39ชม.
12 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสตรง ชุดที่ 30:21ชม.
12 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสตรง ชุดที่ 40:36ชม.
12 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสตรง ชุดที่ 50:39ชม.
12 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสตรง ชุดที่ 60:36ชม.
12 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสตรง ชุดที่ 70:29ชม.
13 เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า ชุดที่ 10:41ชม.
14 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสสลับ ชุดที่ 10:50ชม.
14 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสสลับ ชุดที่ 20:41ชม.
14 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสสลับ ชุดที่ 31:09ชม.
14 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสสลับ ชุดที่ 40:29ชม.
14 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสสลับ ชุดที่ 50:50ชม.
15 เรื่อง RLC ในวงจรกระแสตรง ชุดที่ 10:20ชม.
16 เรื่อง วงจรเรโซแนนซ์ ชุดที่ 10:14ชม.
17 เรื่อง วงจรอันดับ 1 ของ L และ C ชุดที่ 10:21ชม.
18 เรื่อง หม้อแปลงไฟฟ้า ชุดที่ 10:40ชม.
18 เรื่อง หม้อแปลงไฟฟ้า ชุดที่ 20:37ชม.
19 ไดโอด และ วงจรกรองกระแส (PAT3) ชุดที่ 10:32ชม.
20 กลศาสตร์วัสดุ (PAT3) ชุดที่ 10:58ชม.
21 ความดันและแรงดัน (PAT3) ชุดที่ 10:35ชม.
22 ประยุกต์ความดัน (PAT3) ชุดที่ 10:55ชม.
23 แรงอันเนื่องจากของเหลว (PAT3) ชุดที่ 10:33ชม.
24 สมการความต่อเนื่อง (PAT3) ชุดที่ 10:47ชม.
24 สมการแบร์นูลี (PAT3) ชุดที่ 10:52ชม.
26 การถ่ายเทความร้อน (PAT3) ชุดที่ 11:19ชม.
26 การถ่ายเทความร้อน (PAT3) ชุดที่ 20:31ชม.
27 แก๊สและทฤษฏีจลน์ของแก๊ส (PAT3) ชุดที่ 10:47ชม.
27 แก๊สและทฤษฏีจลน์ของแก๊ส (PAT3) ชุดที่ 20:19ชม.
28 กฏข้อ 1 ของเทอร์โมไดนามิกส์ (PAT3) ชุดที่ 10:38ชม.
เขียนแบบวิศวกรรม ตอนที่ 011:13ชม.
เขียนแบบวิศวกรรม ตอนที่ 02 แบบฝึกหัด0:38ชม.
เขียนแบบวิศวกรรม ตอนที่ 03 แบบฝึกหัด0:16ชม.
เขียนแบบวิศวกรรม ตอนที่ 04 แบบฝึกหัด0:09ชม.
บทที่ 01 เซต 2:16 ชม.
บทที่ 02 ตรรกศาสตร์ 2:29 ชม.
บทที่ 03 การให้เหตุผล 0:49 ชม.
บทที่ 04-1 จำนวนจริง (พื้นฐาน) 1:48 ชม.
บทที่ 04-2 จำนวนจริง (เพิ่มเติม) 2:45 ชม.
บทที่ 05 ทฤษฏีจำนวน 1:35 ชม.
บทที่ 06 เรขาคณิตวิเคราะห์ 1:03 ชม.
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย 2:34 ชม.
บทที่ 08 ความสัมพันธ์ 2:05 ชม.
บทที่ 09 ฟังก์ชัน 2:58 ชม.
บทที่ 10 ตรีโกณพื้นฐาน 3:34 ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ 3:05 ชม.
บทที่ 12 เลขยกกำลังและกรณฑ์ 3:44 ชม.
บทที่ 13 เอ็กซ์โพแนนเชียล และ ลอการิทึม 3:27 ชม.
บทที่ 14 เมตริกซ์ 2:41 ชม.
บทที่ 15 เวคเตอร์ 3:05 ชม.
บทที่ 16 จำนวนเชิงซ้อน 2:08 ชม.
บทที่ 17-1 ลำดับและอนุกรม (พื้นฐาน) 3:21 ชม.
บทที่ 17-2 ลำดับและอนุกรม (เพิ่มเติม) 3:00 ชม.
บทที่ 18 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 2:34 ชม.
บทที่ 19 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 4:05 ชม.
บทที่ 20 ปฏิยานุพันธ์ 3:57 ชม.
บทที่ 21 เรียงสับเปลี่ยนจัดหมูและทฤษฏีบททวินาม 3:23 ชม.
บทที่ 22 ความน่าจะเป็น 0:44 ชม.
บทที่ 23 สถิติ 1 2:01 ชม.
บทที่ 24 สถิติ 2 2:20 ชม.
บทที่ 25 สถิติ 3 2:01 ชม.
บทที่ 26 กำหนดการเชิงเส้น 0:49 ชม.

บทที่ 27 ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน 01 ประเภทของดอกเบี้ย, 02 ดอกเบี้ยคงต้น            1:00    ชม.  บทที่ 27 ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน 03 ดอกเบี้ยทบต้น                                                0:38    ชม. บทที่ 27 ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน 04 เส้นเวลา                                                         0:07    ชม. บทที่ 27 ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน 05 มูลค่าของเงิน                                                  0:06    ชม.  บทที่ 27 ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน 06 ค่ารายงวด                                                       0:30    ชม.

บทที่ 01 โครงสร้างอะตอม4:07ชม.
บทที่ 02 ตารางธาตุ2:42ชม.
บทที่ 03 พันธะเคมี (พันธะไอออนิก) ตอนที่ 11:57ชม.
บทที่ 03 พันธะเคมี (พันธะโคเวเลนต์) ตอนที่ 22:37ชม.
บทที่ 04 ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอนที่ 14:10ชม.
บทที่ 04 ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอนที่ 23:56ชม.
บทที่ 05 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส1:37ชม.
บทที่ 06 อัตราการเกิดปฏิกริยาเคมี1:32ชม.
บทที่ 07 สมดุลเคมี1:23ชม.
บทที่ 08 กรด-เบส4:15ชม.
บทที่ 09 ไฟฟ้าเคมี3:18ชม.
บทที่ 10 เคมีในอุตสาหกรรม0:38ชม.
บทที่ 11 เคมีอินทรีย์2:42ชม.
บทที่ 12 ซากเชื้อเพลิงดึกดำบรรพ์0:38ชม.
บทที่ 13 พอลิเมอร์0:22ชม.
บทที่ 14 สารชีวโมเลกุล0:47ชม.
01 PAT3 ฉบับที่ 1  มีนาคม 2552 ฟิสิกส์1:38ชม.
01 PAT3 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม 2552 ฟิสิกส์1:24ชม.
01 PAT3 ฉบับที่ 3 ตุลาคม 2552 ฟิสิกส์1:54ชม.
01 PAT3 ฉบับที่ 4 มีนาคม 2553 ฟิสิกส์1:13ชม.
01 PAT3 ฉบับที่ 5 กรกฎาคม 2553 ฟิสิกส์1:04ชม.
01 PAT3 ฉบับที่ 6 ตุุลาคม 2553 ฟิสิกส์0:51ชม.
01 PAT3 ฉบับที่ 7 มีนาคม 2554 ฟิสิกส์0:52ชม.
01 PAT3 ฉบับที่ 8 ตุลาคม 2554 ฟิสิกส์1:03ชม.
01 PAT3 ฉบับที่ 9 มีนาคม 2555 ฟิสิกส์0:44ชม.
01 PAT3 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2555 ฟิสิกส์0:50ชม.
01 PAT3 ฉบับที่ 11 มีนาคม 2556 ฟิสิกส์0:48ชม.
01 PAT3 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2556 ฟิสิกส์0:59ชม.
01 PAT3 ฉบับที่ 13 เมษายน 2557 ฟิสิกส์1:05ชม.
01 PAT3 ฉบับที่ 14 ตุลาคม 2558 ฟิสิกส์1:08ชม.
01 PAT3 ฉบับที่ 15 มีนาคม 2559 ฟิสิกส์1:00ชม.
02 PAT3 ฉบับที่ 1  มีนาคม 2552 คณิตศาสตร์0:15ชม.
02 PAT3 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม 2552 คณิตศาสตร์0:19ชม.
02 PAT3 ฉบับที่ 3  ตุลาคม 2552 คณิตศาสตร์0:39ชม.
02 PAT3 ฉบับที่ 4  มีนาคม 2553 คณิตศาสตร์1:24ชม.
02 PAT3 ฉบับที่ 5 กรกฏาคม 2553 คณิตศาสตร์2:12ชม.
02 PAT3 ฉบับที่ 6  ตุลาคม 2553 คณิตศาสตร์1:45ชม.
02 PAT3 ฉบับที่ 7  มีนาคม 2554 คณิตศาสตร์1:26ชม.
02 PAT3 ฉบับที่ 8  ตุลาคม 2554 คณิตศาสตร์1:23ชม.
02 PAT3 ฉบับที่ 9  มีนาคม 2555 คณิตศาสตร์1:24ชม.
02 PAT3 ฉบับที่ 10  ตุลาคม 2555 คณิตศาสตร์0:55ชม.
02 PAT3 ฉบับที่ 11  มีนาคม 2556 คณิตศาสตร์0:40ชม.
03 PAT3 ฉบับที่ 1  มีนาคม 2552 เคมี0:46ชม.
03 PAT3 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม 2552 เคมี0:29ชม.
03 PAT3 ฉบับที่ 3 ตุลาคม 2552 เคมี0:11ชม.
03 PAT3 ฉบับที่ 4 มีนาคม 2553 เคมี0:20ชม.
03 PAT3 ฉบับที่ 5 กรกฎาคม 2553 เคมี0:15ชม.
03 PAT3 ฉบับที่ 7 มีนาคม 2554 เคมี0:13ชม.
03 PAT3 ฉลับที่ 8 ตุลาคม 2554 เคมี0:44ชม.
03 PAT3 ฉบับที่ 9 มีนาคม 2555 เคมี0:30ชม.
03 PAT3 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2555 เคมี0:19ชม.
03 PAT3 ฉบับที่ 11 มีนาคม 2556 เคมี0:22ชม.
03 PAT3 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2556 เคมี0:37ชม.
03 PAT3 ฉบับที่ 13 เมษายน 2557 เคมี0:30ชม.
03 PAT3 ฉบับที่ 14 ตุลาคม 2558 เคมี0:30ชม.
03 PAT3 ฉบับที่ 15 มีนาคม 2559 เคมี0:20ชม.
03 PAT3 ฉบับที่ 16 ตุลาคม 2559 เคมี0:40ชม.
05 ความรู้ทั่วไป PAT3 ฉบับที่ 1  มีนาคม 25520:18ชม.
05 ความรู้ทั่วไป PAT3 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม 25520:19ชม.
05 ความรู้ทั่วไป PAT3 ฉบับที่ 3  ตุลาคม 25520:27ชม.
05 ความรู้ทั่วไป PAT3 ฉบับที่ 4 มีนาคม 25530:37ชม.
05 ความรู้ทั่วไป PAT3 ฉบับที่ 5 กรกฎาคม 25530:23ชม.
05 ความรู้ทั่วไป PAT3 ฉบับที่ 6 ตุลาคม 25530:26ชม.
05 ความรู้ทั่วไป PAT3 ฉบับที่ 7 มีนาคม 25540:09ชม.
05 ความรู้ทั่วไป PAT3 ฉบับที่ 8 ตุลาคม 25540:30ชม.
05 ความรู้ทั่วไป PAT3 ฉบับที่ 9 มีนาคม 25550:21ชม.
05 ความรู้ทั่วไป PAT3 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 25550:10ชม.
05 ความรู้ทั่วไป PAT3 ฉบับที่ 11 มีนาคม 25560:13ชม.
05 ความรู้ทั่วไป PAT3 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 25560:11ชม.
05 ความรู้ทั่วไป PAT3 ฉบับที่ 13 เมษายน 25570:13ชม.
05 ความรู้ทั่วไป PAT3 ฉบับที่ 14 ตุลาคม 25580:30ชม.
05 ความรู้ทั่วไป PAT3 ฉบับที่ 15 มีนาคม 25590:20ชม.
05 ความรู้ทั่วไป PAT3 ฉบับที่ 16 ตุลาคม 25590:40ชม.

ข้อมูลเพิ่มเติม

เลือกซื้อ

12 เดือน (ดาวน์โหลดเอกสาร), 12 เดือน + ตำราเรียน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า