ลดราคา!

SAT Math

เริ่มต้นที่: 1,900฿ for 1 month

Clear

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตำราเรียน

เนื้อหา

แบบทดสอบ

ตัวอย่างการสอน

เนื้อหาหลักสูตร รวม 151 หัวข้อ กว่า 15 ชั่วโมง

เนื้อหา
แบบทดสอบ
บทเรียนเวลา (hr:min)
1. Intro0:16:31
2. พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เนื้อหา 10:33:23
2. พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เนื้อหา 20:30:31
2. พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 10:13:19
2. พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 20:08:34
3. บทที่ 1 heart of algebra เนื้อหา 11:04:25
3. บทที่ 1 heart of algebra เนื้อหา 20:02:44
3. บทที่ 1 heart of algebra เนื้อหา 30:07:31
3. บทที่ 1 heart of algebra เนื้อหา 40:32:22
3. บทที่ 1 heart of algebra เนื้อหา 50:05:19
3. บทที่ 1 heart of algebra แบบฝึกหัด 10:07:54
3. บทที่ 1 heart of algebra แบบฝึกหัด 20:19:04
3. บทที่ 1 heart of algebra แบบฝึกหัด 30:03:03
4. บทที่ 2 data analysis เนื้อหา 10:01:28
4. บทที่ 2 data analysis เนื้อหา 20:05:05
4. บทที่ 2 data analysis เนื้อหา 30:45:38
4. บทที่ 2 data analysis เนื้อหา 40:04:30
4. บทที่ 2 data analysis เนื้อหา 50:08:45
4. บทที่ 2 data analysis เนื้อหา 60:21:27
4. บทที่ 2 data analysis เนื้อหา 70:20:11
4. บทที่ 2 data analysis แบบฝึกหัด0:01:57
5. บทที่ 3 passport to math เนื้อหา 10:32:54
5. บทที่ 3 passport to math เนื้อหา 20:06:04
5. บทที่ 3 passport to math เนื้อหา 30:14:59
5. บทที่ 3 passport to math เนื้อหา 40:17:08
5. บทที่ 3 passport to math เนื้อหา 50:43:10
5. บทที่ 3 passport to math เนื้อหา 60:43:26
5. บทที่ 3 passport to math เนื้อหา 70:11:07
5. บทที่ 3 passport to math เนื้อหา 81:03:06
5. บทที่ 3 passport to math เนื้อหา 90:29:11
5. บทที่ 3 passport to math แบบฝึกหัด1:04:50
6. บทที่ 4 additional topic เนื้อหา 10:52:03
6. บทที่ 4 additional topic เนื้อหา 21:14:55
6. บทที่ 4 additional topic แบบฝึกหัด0:28:31
  
ข้อสอบ ชุดที่ 1-010:48:23
ข้อสอบ ชุดที่ 1-020:07:47
ข้อสอบ ชุดที่ 1-030:08:10
ข้อสอบ ชุดที่ 1-040:17:14
ข้อสอบ ชุดที่ 1-050:09:31
ข้อสอบ ชุดที่ 1-060:07:40
ข้อสอบ ชุดที่ 1-070:24:12
ข้อสอบ ชุดที่ 1-080:03:35
ข้อสอบ ชุดที่ 1-090:21:39
ข้อสอบ ชุดที่ 1-100:06:05
ข้อสอบ ชุดที่ 1-110:39:10
  
ข้อสอบ ชุดที่ 2-010:14:53
ข้อสอบ ชุดที่ 2-020:25:52
ข้อสอบ ชุดที่ 2-030:19:51
ข้อสอบ ชุดที่ 2-040:10:57
ข้อสอบ ชุดที่ 2-050:07:07
ข้อสอบ ชุดที่ 2-060:06:06
ข้อสอบ ชุดที่ 2-070:07:01
ข้อสอบ ชุดที่ 2-080:03:34
ข้อสอบ ชุดที่ 2-090:13:41
ข้อสอบ ชุดที่ 2-100:06:24
ข้อสอบ ชุดที่ 2-110:06:00
ข้อสอบ ชุดที่ 2-120:24:23
ข้อสอบ ชุดที่ 2-130:20:04
ข้อสอบ ชุดที่ 2-140:10:29
ข้อสอบ ชุดที่ 2-150:09:38
ข้อสอบ ชุดที่ 2-160:01:54
ข้อสอบ ชุดที่ 2-170:09:13
  
ข้อสอบ ชุดที่ 3-010:04:15
ข้อสอบ ชุดที่ 3-020:04:21
ข้อสอบ ชุดที่ 3-030:14:20
ข้อสอบ ชุดที่ 3-040:10:55
ข้อสอบ ชุดที่ 3-050:09:24
ข้อสอบ ชุดที่ 3-060:19:08
ข้อสอบ ชุดที่ 3-070:14:49
ข้อสอบ ชุดที่ 3-080:12:07
ข้อสอบ ชุดที่ 3-090:04:12
ข้อสอบ ชุดที่ 3-100:10:10
ข้อสอบ ชุดที่ 3-110:01:39
ข้อสอบ ชุดที่ 3-120:14:50
ข้อสอบ ชุดที่ 3-130:14:27
ข้อสอบ ชุดที่ 3-140:19:53
ข้อสอบ ชุดที่ 3-150:09:02
ข้อสอบ ชุดที่ 3-160:04:57
ข้อสอบ ชุดที่ 3-170:05:16
ข้อสอบ ชุดที่ 3-180:23:57
ข้อสอบ ชุดที่ 3-190:16:02
ข้อสอบ ชุดที่ 3-200:05:12
  
ข้อสอบ ชุดที่ 4-010:52:43
ข้อสอบ ชุดที่ 4-020:03:24
ข้อสอบ ชุดที่ 4-030:12:49
ข้อสอบ ชุดที่ 4-040:18:20
ข้อสอบ ชุดที่ 4-050:09:40
ข้อสอบ ชุดที่ 4-06 0:40:28
ข้อสอบ ชุดที่ 4-070:03:07
ข้อสอบ ชุดที่ 4-080:06:48
ข้อสอบ ชุดที่ 4-090:02:26
ข้อสอบ ชุดที่ 4-100:09:52
ข้อสอบ ชุดที่ 4-110:07:50
ข้อสอบ ชุดที่ 4-120:05:10
ข้อสอบ ชุดที่ 4-130:21:41
ข้อสอบ ชุดที่ 4-140:07:10
ข้อสอบ ชุดที่ 4-150:05:23
ข้อสอบ ชุดที่ 4-160:27:29
  
ข้อสอบ ชุดที่ 5-010:05:46
ข้อสอบ ชุดที่ 5-020:02:47
ข้อสอบ ชุดที่ 5-030:02:16
ข้อสอบ ชุดที่ 5-040:04:34
ข้อสอบ ชุดที่ 5-050:21:15
ข้อสอบ ชุดที่ 5-060:26:22
ข้อสอบ ชุดที่ 5-070:24:43
ข้อสอบ ชุดที่ 5-080:03:36
ข้อสอบ ชุดที่ 5-090:08:16
ข้อสอบ ชุดที่ 5-100:05:53
ข้อสอบ ชุดที่ 5-110:17:30
ข้อสอบ ชุดที่ 5-120:04:23
ข้อสอบ ชุดที่ 5-130:03:11
ข้อสอบ ชุดที่ 5-140:08:03
ข้อสอบ ชุดที่ 5-150:17:22
  
ข้อสอบ ชุดที่ 6-010:12:05
ข้อสอบ ชุดที่ 6-020:06:47
ข้อสอบ ชุดที่ 6-030:14:42
ข้อสอบ ชุดที่ 6-040:11:43
ข้อสอบ ชุดที่ 6-050:01:57
ข้อสอบ ชุดที่ 6-060:24:34
ข้อสอบ ชุดที่ 6-070:05:06
ข้อสอบ ชุดที่ 6-080:05:57
ข้อสอบ ชุดที่ 6-090:11:11
ข้อสอบ ชุดที่ 6-100:07:05
ข้อสอบ ชุดที่ 6-110:44:04
ข้อสอบ ชุดที่ 6-120:09:08
ข้อสอบ ชุดที่ 6-130:17:36
  
ข้อสอบ ชุดที่ 7-010:05:49
ข้อสอบ ชุดที่ 7-020:02:22
ข้อสอบ ชุดที่ 7-030:24:11
ข้อสอบ ชุดที่ 7-040:02:09
ข้อสอบ ชุดที่ 7-050:16:53
ข้อสอบ ชุดที่ 7-060:09:18
ข้อสอบ ชุดที่ 7-070:19:24
ข้อสอบ ชุดที่ 7-080:06:20
ข้อสอบ ชุดที่ 7-090:18:32
ข้อสอบ ชุดที่ 7-100:05:31
ข้อสอบ ชุดที่ 7-110:16:24
ข้อสอบ ชุดที่ 7-120:05:46
ข้อสอบ ชุดที่ 7-130:08:53
  
ข้อสอบ ชุดที่ 8-010:29:29
ข้อสอบ ชุดที่ 8-020:25:21
ข้อสอบ ชุดที่ 8-030:23:19
ข้อสอบ ชุดที่ 8-040:27:33
ข้อสอบ ชุดที่ 8-050:07:46
ข้อสอบ ชุดที่ 8-060:02:33
ข้อสอบ ชุดที่ 8-070:24:41
ข้อสอบ ชุดที่ 8-080:02:05
ข้อสอบ ชุดที่ 8-090:03:51
ข้อสอบ ชุดที่ 8-100:06:42
ข้อสอบ ชุดที่ 8-110:08:12

ข้อมูลเพิ่มเติม

เลือกซื้อ

1 เดือน (ดาวน์โหลดเอกสาร), 3 เดือน (ดาวน์โหลดเอกสาร), 6 เดือน (ดาวน์โหลดเอกสาร), 12 เดือน (ดาวน์โหลดเอกสาร), 1 เดือน + ตำราเรียน, 3 เดือน + ตำราเรียน, 6 เดือน + ตำราเรียน, 12 เดือน + ตำราเรียน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า